ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧУУЛГАН 2019

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Мэдээ

Цаг үеийн мэдээлэл

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Everyday Farm LLC

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Салхит 50МВт

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Дархан 10МВт

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Цогтцэций 50МВт

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний ЕСДҮГЭЭР форумын зургуудаас