СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНДЭСНИЙ ЕСДҮГЭЭР ФОРУМ

Зохион байгуулагдах хугацаа: 2018 оны 5 сарын 22 - 25 нд Зохион байгуулах газар: Корпорэйт конвеншн центр

АРГА ХЭМЖЭЭНД БҮРТГҮҮЛЭХ

Мэдээ

Цаг үеийн мэдээлэл

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Everyday Farm LLC

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Салхит 50МВт

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Дархан 10МВт

Mонгол дахь бүтээн байгуулалт

Цогтцэций 50МВт