Дэлхийн газрын тосны хэрэгцээ хамгийн дээд цэгтээ хүрэх хандлагатай байна.

Эрчим хүчний шилжилт эрчимжиж байгаа энэ үед дэлхийн газрын тосны хэрэгцээ хамгийн дээд цэгтээ хүрэх хандлагатай байна.

Дэлхийн газрын тосны хэрэгцээ 2022 оноос 2 жил болгон 6 хувиар ихэсч 2028 он гэхэд агаарын тээвэр болон бусад салбарт өдөрт 105.7 сая баррель хүрнэ гэж Олон Улсын Эрчим Хүчний Агентлагаас мэдээллэжээ.

Эх сурвалж: https://www.cnbc.com/2023/06/14/iea-global-oil-demand-to-peak-before-the-end-of-the-decade.html?fbclid=IwAR1bPkoCjOlOpb363eijgg2p3Rbr_cxRUL0jqRsyn4PjkcZgb3hxXBQdO4g