card

 

хиа

өөама

Хамтран зохион байгуулагчид

 

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮНДЭСНИЙ ЕСДҮГЭЭР ФОРУМ

Жил бүр уламжлал болгон байгуулагддаг “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний форум" нь 2008 оноос зохион байгуулагдаж эхэлсэн түүхтэй.

    Анх тус форумд 150 орчим зочид оролцдог байсан бол 2017 онд “Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний наймдугаар форум”-ыг Монгол улсын Ерөнхий сайдын ивээл дор зохион байгуулснаар 600 орчим зочид оролцож, цар хүрээгээ тэлээд байна.

   Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний форум нь Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал, ололт амжилтаа ярилцаж, хэтийн төлвөө хэлэлцдэг сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын албан ёсны бөгөөд эрчим хүчний салбар дахь хамгийн олон зочид оролцдог хурал юм.

   Форумын үйл ажиллагааг жил бүр Эрчим хүчний яам болон Эрчим хүчний зохицуулах хорооны бодлогын дэмжлэг, хамтын ажиллагааны дор зохион байгуулж, форумаас гарсан санал, санаачлага, зөвлөмжийг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлж, ажил хэрэг болгохыг зорьдог нь үйл ажиллагааг илүү үр дүнтэй болгодог.

Үндэслэл

  2016 онд Монгол улсын хэмжээнд нийтдээ 5.8 тэрбум кВт.ц эрчим хүчийг дотооддоо үйлдвэрлэсний 95.8 хувийг дулааны цахилгаан станцуудаас, 0.1 хувийг дизель генераторуудаас, 4.2 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрүүдээс тус тус үйлдвэрлэж, 1.9 тэрбум кВт.ц цахилгааныг импортложээ.

  Монгол улс нь сэргээгдэх эрчим хүчний нөөц, тэр дундаа нарны болон салхины эрчим хүчний арвин их нөөцтэй боловч нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 90 гаруй хувийг нүүрсний цахилгаан станцуудаас үйлдвэрлэж, мөн системийн найдвартай ажиллагааны байдлаа хангах үүднээс ОХУ-ын эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажиллаж байна.

   Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний салбар дахь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдын сонирхол асар их байгаа ба 2017 оны Есдүгээр сарын байдлаар ойрын жилүүдэд нар, салхин цахилгаан станц байгуулахаар олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүчин чадлын нийлбэр нь 879.2 МВт-д хүрчээ[1].

   Үүнээс гадна, Монгол Улсын Засгийн Газрын зүгээс системийн найдвартай ажиллагааг сайжруулах, цахилгаан хангамжийг нэмэгдүүлэх, бие даасан байдлыг хангах үүднээс усан цахилгаан станцууд байгуулахад онцгой анхаарч байгаа бол, Эрчим хүчний яамны зүгээс түгээх сүлжээнд жижиг чадлын нар, салхин цахилгаан станцуудыг хөгжүүлэхэд анхаарал хандуулан, ажлын хэсэг байгуулаад байна.

   Монгол улс нь сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх нөөц боломж асар ихтэй боловч уламжлалт дулааны цахилгаан станц голлосон эх үүсвэрүүдтэй, дотоодын эрчим хүчний зах зээлийн багтаамж бага зэргээс шалтгаалан сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх дотоод нөөц боломж нь хязгаарлагдмал байна.

   Иймд Монгол улс эрчим хүчний экспортын зах зээлийг бий болгохоор олон талт үйл ажиллагаануудыг улс төрийн түвшинд, хувийн хэвшлийн түвшинд, олон улсын байгууллагуудын оролцоотойгоор хийж байна.

  Тодруулбал Монгол улс, БНХАУ-ын хооронд эрчим хүчний экспортын зах зээлийг бий болгох асуудлаар улс төрийн түвшинд хэд хэдэн удаагийн уулзалтуудыг хийсний үр дүнд Монгол улсаас БНХАУ-д цахилгаан экспортлох ТЭЗҮ боловсруулах ажлууд явагдаж байна. Мөн Монголын өмнөд говийн нар, салхины эрчим хүчний нөөцөд түшиглэсэн Зүүн хойд азийн супер сүлжээг байгуулах санаачлага эрчимжиж, Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй судалгааны ажлыг эхлүүлээд байна.

   2018 онд Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хийгдэх эрх зүйн бодлого, дүрэм, журмын шинэчлэлтэй холбоотой чухал асуудлуудыг хийгдэх тул “Сэргээгдэх эрчим хүчний ЕСДҮГЭЭР форум” –аас гарах санал, зөвлөмж нь чухал хувь нэмэр болно гэдэгт найдаж байна.

 

 

ЗОРИЛГО

“Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний ЕСДҮГЭЭР форум”-аар дараах үндсэн чиглэлд асуудлууд дэвшүүлж, Монгол улсын цаашдын сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтөд санал, зөвлөмжүүд гаргах зорилготой.

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭН ДЭХ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ТЭЛЭХ БОЛОМЖУУД


    Дотоодын эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд эзлэх сэргээгдэх эрчим хүчний хүчин чадал 2018 оны төгсөлд 200 МВт-ыг давах төлөвтэй байна. Ингэснээрээ 2015 онд УИХ-аас баталсан “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого[1]”–н эхний үе шатыг зорилтот хугацаанаас нь өмнө амжилттай хэрэгжүүлээд байна.
Иймд цаашид нэгдсэн сүлжээн дэх сэргээгдэх эрчим хүчний төлөв, өсөлтийг хэрхэн зохицуулах, хөгжүүлэх асуудлаар форумд оролцож дотоод, гадаадын экспертүүдээр хэлэлцүүлэн, санал, зөвлөмж гаргах.


ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭНД СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ


    Ойрын жилүүдэд түгээх сүлжээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах эрх зүйн орчин бүрдэх төлөвтэй байгаа. Энэ нь Монгол улсын эрчим хүчний салбарын хувьд шинэ бөгөөд дэвшилтэт бодлогын шийдэл болох юм. Үүнийг хэрэгжүүлэхэд түгээх сүлжээн дэх зарим хүндрэлтэй асуудлууд үүсч байгаа. Үүнд: Түгээх сүлжээний технологийн шаардлага, тарифыг зохицуулалт, түгээх сүлжээний байгууллагын статус г.м.
Иймд форумын хуралдаанаар түгээх сүлжээнд сэргээгдэх эрчим хүчний ашиглахтай холбоотой илтгэлүүдийг танилцуулж, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх замаар журмын төсөлд тусгах санал, зөвлөмжүүдийг гаргах зорилготой.


ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ БА ӨРСӨЛДӨӨН


    Монгол улсын нэгдсэн сүлжээн дэх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн технологийн үйл ажиллагааг нэгдмэл горим, шуурхай удирдлагаар хангах зохицуулалт хийхийг нэгдсэн сүлжээний дүрмээр зохицуулдаг.
Иймд нэгдсэн сүлжээний дүрэм нь системийн найдвартай, аюулгүй ажиллагааны байдлыг хангахаас гадна өрсөлдөөнийг зохицуулах, систем дэх технологийн чиг хандлагыг тодорхойлох чухал техникийн бичиг баримт юм.
Монгол улсын эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадлын 90 гаруй хувийг бүрдүүлж буй эх үүсвэрүүд нь бүгд төрийн өмчлөлтэй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын зардал нөхдөггүй. Энэ нь хувийн хөрөнгө оруулалттай эрчим хүчний эх үүсвэрүүд сүлжээнд холбогдоход өрсөлдөх чадварт нөлөөлж байна.

    Иймд форумын үеэр үнэ тарифын шийдэл, нэгдсэн сүлжээний дүрмийн зохицуулалттай холбоотой илтгэл, хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж, эх үүсвэрийн зохицуулалтын чиглэлээр санал, зөвлөмж гаргах зорилготой.


[1]  Дотоодын эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд эзлэх сэргээгдэх эрчим хүчний хувь хэмжээг 2023 он гэхэд 20 хувьд, 2030 он гэхэд 30 хувьд хүргэх

Хөтөлбөр

Мэргэжлийн сургалт, хэлэлцүүлэг

Монгол Улсын Их Сургуулийн Номын Сан, 202 тоот танхим

9:00-13:00 цагийн хөтөлбөр

NRG Систем компаны илтгэлийн чиглэл

 •  Салхины нөөцийн үнэлгээ ба хяналт шинжилгээ
 •  Нарны нөөцийн үнэлгээ ба хяналт шинжилгээ
 •  Салхин цахилгаан станцын оновчлол​​​​​​

1.       Салхины болон нарны нөөцийг үнэлгээ, чиг хандлага:  Тодорхой бус байдлыг багасгах.

2.       NRG's SymphoniePRO дата цуглуулагчийн танилцуулга.

3.       Салхины нөөцийн үнэлгээг LiDAR дээр ашиглах.  
   Эрдэм шинжилгээний бага хурал

Монгол Улсын Их Сургуулийн Номын Сан, 202 тоот танхим

14:00-17:00 цагийн хөтөлбөр

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИД 

 

 


        

Эрдэм шинжилгээний хуралд танилцуулагдах илтгэлүүд аман болон ханан хэлбэрээр тавигдана. 

 • Аман илтгэлийг 10 минутанд багтаан танилцуулах ба хэлэлцүүлэг 5 минут үргэлжлэнэ. 
 • Ханын илтгэлийг хуралд оролцогчдод нээлттэй, дэлгэрэнгүй танилцуулна. 

Хуралд оролцогчид өгүүллээ заасан форматын  дагуу бэлэн болгож dbsgln@gmail.com болон p_byambatsogt@must.edu.mn хаяг руу 5-р сарын 6-ны дотор явуулна уу. 

НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

14:00 – 14:10

НЭЭЛТИЙН ҮГ

НЭЭЛТИЙН ҮГ: О.БАВУУДОРЖ

Эрчим хүчний Яам, Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн дарга

I ХЭСЭГ

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМ БА СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ

14:10-15:10

Хурал удирдагч: Ч.УЛАМ-ОРГИЛ

ШУТИС, Эрчим хүчний сургууль, Цахилгаан инженерийн салбарын дэд профессор

14:10 – 14:25

Сүлжээнд холбогдсон инвертерт зориулсан шугамын хүчдлийн фазын өнцөг тодорхойлох алгоритмын судалгаа

Илтгэгч: Ц.Мөнх-Эрдэнэ

МУИС, ХШУИС, СЭХ-ний магистрант

14:25 – 14:40

Улаанбаатар хотын цаг уурын нөхцөлд тохирсон босоо тэнхлэгт салхин сэнсний аэродинамик тооцоо

Илтгэгч:  Г.Тэлмэн

ШУТИС, ЭХС, ДИС-ын магистрант

14:40 – 14:55

Төвийн эрчим хүчний нэгдсэн системтэй Цэцийн 50 МВт-ын СЦС-ын зэрэгцээ ажиллах онцлогууд

Илтгэгч: Г.Содномцэрэн

МУИС, ХШУИС, СЭХ-ний магистрант

14:55 – 15:10

Нар ба салхин станцын өртөг, хөрөнгө оруулалтын зардлын харьцуулсан судалгаа

Илтгэгч:  А.Буянхишиг

ШУТИС, ЭХС, ЦИС-ын магистрант

15:10 – 15:30

КОФЕ ЗАВСАРЛАГА

II ХЭСЭГ

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ АШИГЛАХ БОЛОМЖ, ШИЙДЭЛ

15:30-14:20

Хурал удирдагч: Д.Баясгалан

МУИС, Хэрэглээний шинжлэх ухаан инженерчлэлийн сургууль, Электроник холбоо инженерчлэлийн тэнхимийн дэд профессор

15:30 – 15:45

Өрхийн цахилгаан дулааны хэрэглээг эрчим хүч хуримтлууртай нарны цахилгаан үүсгүүр ашиглан хангах судалгаа

Илтгэгч: Б.Батсугир

МУИС, ХШУИС, СЭХ-ний магистрант

15:45 – 16:00

Фазын шилжилтийн дулааны хуримтлуур бүхий нарны агаарын коллекторыг монгол орны нөхцөлд барилгын ханын хийцэд ашиглах судалгаа

Илтгэгч:  Г.Номин-Эрдэнэ

ШУТИС, ЭХС, ДИС-ын магистрант

16:00 – 16:15

Гибрид автомашины батерейг ахуйн хэрэглээний нарны цахилгаан үүсгүүрийн системд зориулан ашиглах нь

Илтгэгч: Э.Наранбаатар

МУИС, ХШУИС, СЭХ-ний магистрант

16:15 – 16:30

Нарны зайн системээр гар утас цэнэглэх хэрэгцээг хангах  тооцоо

Илтгэгч: Б.Мөнхбат

ШУТИС, ЭХС, ЦТС

16:30 – 17:10

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (40 минут)

17:10 ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО

"Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний ЕСДҮГЭЭР форум”-ын урьдчилсан хөтөлбөр

БҮРТГЭЛ 08:30

НЭЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

09:00 – 09:10

НЭЭЛТ

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ИЛГЭЭЛТ

Ерөнхий сайдын ажлын алба

 

Ц.ДАВААСҮРЭН

Монгол улсын их хурлын Гишүүн, Засгийг газрын Гишүүн, Эрчим хүчний Сайд

ҮНДСЭН ИЛТГЭЛ

09:10 – 09:30

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ХЭТИЙН ТӨЛӨВ

Илтгэгч: Г.ЭНХТАЙВАН

Эрчим Хүчний Яамны Бодлого төлөвлөлтийн Газрын Дарга

ВИДЕО ТАНИЛЦУУЛГА

САЙНШАНД САЛХИН ПАРК ТӨСӨЛ (2 минут)

НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

ДЭЛХИЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ БОДЛОГЫН ЧИГ ХАНДЛАГА БА МОНГОЛ УЛС

09:30-10:50

ДАРГАЛАГЧ: Д.ЖАРГАЛСАЙХАН

ДеФакто институтийн Гүйцэтгэх Захирал, Эдийн засагч

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГЧИД:

 1. Г.ЭНХТАЙВАН
  Эрчим Хүчний Яамны Бодлого төлөвлөлтийн Газрын Дарга
 2. Д.БАССАЙХАН
  Эрчим Хүчний Зохицуулах Хорооны Зохицуулагч
 3. ЖОН МкДАНИЕЛ
  АНУ-ын ЭСЯ-ны Худалдаа, эдийн засгийн Хэлтсийн Дарга
 4. ЛИМИНГ ЧИАО
  Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөлийн Хятад улс дахь Захирал
 5. З.БАТЖАРГАЛ

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал эрхэлсэн Тусгай элч

09:30 – 09:45

ДАЯН ДЭЛХИЙН НОГООН ХӨГЖЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА

Илтгэгч: КЭРОЛ ЛИТВИН

Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн Байгууллага (GGGI)-ын Хөрөнгө оруулалт, бодлогын шийдлийн газрын Дэд захирал, Эрчим хүчний хөтөлбөрийн Тэргүүн

09:45 – 10:00

“ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ, СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ЦААШИД ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ”

Илтгэгч: Л.ЖАМБАА

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Зах зээлийн судалгаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн Дарга

10:00 – 10:50

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (50 минут)

ХӨНДӨХ СЭДЭВ:

 • Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд эрх зүйн орчны тогвортой байдал
 • Сэргээгдэх эрчим хүч үнэтэй юу? Дэмжих тариф зөв үү, эсвэл…?
 • Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний хэтийн төлөв
 • Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг сэргээгдэх эрчим хүчний үүрэг, оролцоо

10:50 – 11:10

КОФЕ ЗАВСАРЛАГА

ХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИНД СУУРИЛСАН ТӨВЛӨРСӨН БУС СИСТЕМ БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖ БА ШИЙДЭЛ

11:10 – 12:30

ДАРГАЛАГЧ: О.БАВУУДОРЖ

Эрчим хүчний яамны Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн Дарга

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГЧИД:

 1. Г.ТУУЛ
  Хас банкны Эко банкны Захирал
 2. С.НАРАНТӨГӨЛДӨР
  Энжи группын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Бизнес хөгжлийн Захирал
 3. С.МАНЛАЙ
  Сопоко ХХК-ны Гүйцэтгэх захирал
 4. Б.АВИРМЭД
  Шугам ХХК-ны Ерөнхий захирал

11:10 – 11:25

“ТӨВЛӨРСӨН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ СИСТЕМД ХОЛБОГДООГҮЙ ХЭРЭГЛЭГЧДЭД ЗОРИУЛСАН МИКРО-СҮЛЖЭЭНИЙ ШИЙДЭЛ”

Илтгэгч: С.НАРАНТӨГӨЛДӨР

Энжи группын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Бизнес хөгжлийн Захирал

11:25 – 11:40

ВЕСТАС илтгэл

Илтгэгч:

11:40 – 11:55

“МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖИХ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТӨСЛҮҮДИЙГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ”

Илтгэгч: Г.ТУУЛ

Хас банкны Эко банкны Захирал

11:55 – 12:10

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ УУЛ УУРХАЙД АШИГЛАХ БОЛОМЖ БА ШИЙДЭЛ

Илтгэгч: Б.АВИРМЭД

Шугам ХХК-ны Ерөнхий захирал

12:10 – 12:40

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (30 минут)

 • Алслагдсан бүс нутагт миний сүлжээ байгуулах боломж
 • Уул уурхайн цахилгаан хангамжиййг сэргээгдэх эрчим хүчээр шийдэх
 • Мини сүлжээ байгуулахад санхүүжилтийн шийдэл

12:40 – 14:00

ҮДИЙН ЗООГ (Вестас ивээн тэтгэв)

ГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭН ДЭХ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ БА ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ОРЧИН

14:00 – 15:15

ДАРГАЛАГЧ: Ж.ОСГОНБААТАР

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны Ерөнхийлөгч

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГЧИД:

 1. Др. ОЛИВЕР ШНОРР
  Сайншанд салхин парк ХХК-ны Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн
 2. Р.ЖИГЖИД
  Эвридэй Ферм ХХК-ны Гүйцэтгэх Захирал
 3. Э.ОРЧЛОН
  Ньюком группын ТУЗ-ын Гишүүн бөгөөд Клин Энержи Ази ХХК-ны Гүйцэтгэх захирал
 4. Л.ГАНЗОРИГТ
  Нарантээг ХХК-ны Гүйцэтгэх Захирал
 5. Т.СЭРГЭЛЭН
  “Novus Law Group” –ийн Партнер

14:00 – 14:10

“НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭНИЙ ДҮРМИЙН ШИНЭЧЛЭЛ БА ГАРАХ ҮР ДҮН”

Илтгэгч: Б.БААТАР

Диспетчерийн Үндэсний Төвийн Ахлах Диспетчер

14:10 – 14:20

VESTAS PRESENTATION

ИЛТГЭГЧ:

14:20 – 14:30

НЬЮКОМ ИЛТГЭЛ

ИЛТГЭГЧ: Э.ОРЧЛОН

Ньюком группын ТУЗ-ын Гишүүн бөгөөд Клин Энержи Ази ХХК-ны Гүйцэтгэх захирал

14:30 – 14:40

“ABB”

ИЛТГЭГЧ: Б.БАТЛХАГВА

Монхорус Интернэйшнл ХХК-ны Дэд бүтэц хариуцсан Захирал

14:40 – 14:50

“ДЭЛХИЙН ДАХИН ДАХЬ САЛХИНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГОЛЛОХ БОДЛОГЫН ТОЙМ”

Илтгэгч: ЭНДИ ЛИЙ

МЭЙК (МАКЕ) Консалтинг, Ази-Номхон далайн бүс хариуцсан Ахлах Зөвлөх

14:50 – 15:30

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (40 минут)

ХӨНДӨХ СЭДВҮҮД:

 • Нэгдсэн сүлжээний дүрмийн шинэчлэл
 • Нэмэх, хасах зөрчил
 • Цахилгаан худалдах, худалдан авах гэрээний хэрэгжилт
 • Сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдэд үүсч буй хүндрэл, бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам
 • Сүлжээнд холбогдсон сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдэд ирээдүйд үүсч болох бэрхшээл

ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫН ХЭРЭГЛЭЭНД СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗАМААР АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ БОЛОМЖ

15:30 – 17:30

ДАРГАЛАГЧ: О.АРИУНБИЛЭГ

Gogo.mn сайтын Ерөнхий Редактор

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГЧИД:

 1. Б.БОЛОР-ЭРДЭНЭ
  Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Үнэ тариф, Зах зээлийн газрын Дарга
 2. РОМАН БРИЕ

Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын Суурин төлөөлөгч

 1. Б.БАТЛХАГВА
  Монхорус Интернэйшнл ХХК-ны Дэд бүтэц хариуцсан Захирал
 2. Д.ПҮРЭВСҮРЭН
  Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨААҮГ-ын Ерөнхий инженер

15:30 – 15:45

“Хэрхэн тог нь үнэгүй ШТС-тай болох вэ”

Илтгэгч: С.МАНЛАЙ

Сопоко ХХК –ны Гүйцэтгэх захирал

15:45 – 16:00

“ӨРХИЙН БОЛОН БАЙГУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЛЭЭНД ГАЗРЫН ГҮНИЙ ДУЛААНЫГ АШИГЛАЖ БУЙ ТУРШЛАГА”

Илтгэгч: Ц.ЦОЛМОНБААТАР

Степпе Солар ХХК-ны Гүйцэтгэх Захирал

16:00 – 17:00

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ (60 минут)

ХӨНДӨХ СЭДВҮҮД:

 • Түгээх сүлжээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг худалдах боломж
 • Айл өрх, албан байгууллагын хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглаж буй технологийн шийдэл
 • Хэрхэн сэргээгдэх эрчим хүч ашиглан утааг бууруулж болох?
 •  

17:15 ХААЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА: СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧДИЙН ХОЛБОО

 

Салхит салхин цахилгаан станцын аялал

 

 

09:30

Корпорэйт зочид буудлаас хөдөлнө. 

12:30

Салхит салхин цахилгаан станц /өдрийн хоол/.

14:00

Салхит салхин цахилгаан станцтай танилцах.

18:00

Корпорэйт зочид буудалд буцаж ирэх.

 

Ивээн тэтгэгчид


 ТераВатт

 

 


ГигаВатт

 

 

 МегаВатт

 

 

 

 

 

 


килоВатт

 

 

 

 


Дэмжигч байгууллага


Xэвлэл мэдээллийн ивээн тэтгэгчид 

 

 

 

 

Даргалагчид

Дамбадаржаагийн Жаргалсайхан

ДеФакто институтийн Гүйцэтгэх Захирал, Эдийн засагч

Овгорын Бавуудорж

ЭХЯ-н Сэргээгдэх эрчим хүчний хэлтсийн Дарга

Жамбалцамцын Осгонбаатар

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны Ерөнхийлөгч

Ариунбилэг.О

Gogo.mn сайтын Ерөнхий Редактор

Илтгэгчид

Бат-Очирын Авирмэд

Шугам ХХК Захирал, Төслийн менежер

Кэрол Литвин

ДДНХБ-ын (Сөүл төв салбар) Хөрөнгө оруулалт..

Лхагвын Жамбаа

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Зах зээлийн супалгаа, хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга

Галзагдын Туул

Хас банк Эко банкны захирал

Энди Лий

Ахлах зөвлөх, MAKE Консалтинг, Вүүд Макэнзи Эрчим хүч ба Сэргээгдэх

Цэрэндоржийн Цолмонбаатар

Степпе Солар ХХК-ны Гүйцэтгэх Захирал

Сайжрахын Нарантөгөлдөр

Бизнес хөгжлийн захирал, Байгууллага: ЭНЖИ-ийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар

Батсүрэнгийн Батлхагва

Монхорус Интернэшнл ХХК-ийн Эрчим хүч, Бизнес хөгжүүлэлт хариуцсан захирал

Бадамсүрэнгийн Баатар

Диспетчерийн Үндэсний Төв, Төв диспетчерийн албаны ахлах инженер

Содномцэрэнгийн Манлай

Сопоко ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал

Энхцэцгийн Орчлон

“Клин Энержи Ази ХХК”-ийн Гүйцэтгэх Захирал

Банзрагчийн Хүрэлбат

Вестасын Ази номхон далайн бүс нутаг Монгол тал хариуцсан төлөөлөгя

Мануэль Рейбанд

Вестас компаний Ази Номхон далайн бүсийн Салхин турбин борлуулалт хариуцсан захирал

Хэлэлцүүлэгчид

Лиминг Чиао

Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөлийн Хятад улс дахь Захирал

Галзагдын Туул

Хас банк Эко банкны захирал

Рэнцэндоогийн Жигжид

Эвридэй Ферм ХХК-ны Гүйцэтгэх Захирал

Басбаярын БОЛОР-ЭРДЭНЭ

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны Үнэ тариф, Зах зээлийн газрын Дарга

Жон МкДаниел

АНУ-ын элчин сайдын яамны эдийн засаг худалдааны хэлтсийн дарга

Mr Romain Brillie

ДДНХБ-с Монгол улсад суугаа суурин төлөөлөгч

Др. Оливер Шнорр

Сайншанд салхин парк ХХК-ны Удирдах Зөвлөлийн Гишүүн

Доржийн Пүрэвсүрэн

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨААҮГ-ын Ерөнхий инженер

Лувсанжамбын Ганзоригт

Нарантээг ХХК-н гүйцэтгэх захирал

Батсүрэнгийн Батлхагва

Монхорус Интернэшнл ХХК-ийн Эрчим хүч, Бизнес хөгжүүлэлт хариуцсан захирал

Д. Бассайхан

Эрчим Хүчний Яамны Боплого төлөвлөлтийн Газрын дарга

Замбын Батжаргал

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудал хариуцсан тусгай элч

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний ЕСДҮГЭЭР форумын бүртгэл

Бүртгэлийн дэлгэрэнгүй

Хаяг байршил

Corprate Convention Center 

 • Ногоон тэмдэглэгээ хурлын танхимтай ойр байрлах боломжтой зочид буудлууд.
 • Улаан тэмдэглэгээ хурал болох газрын байршил.

 

 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний долдугаар форум

Илтгэл татах

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний долдугаар форум дээр танилуулагдсан илтгэлүүдийг татаж авахыг хүсвэл
Илтгэл татах

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний наймдугаар форум

Илтгэл татах

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний наймдугаар форум дээр танилуулагдсан илтгэлүүдийг татаж авахыг хүсвэл
Илтгэл татах