card

             

ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧУУЛГАН 2019

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо (MRIA)-ны санаачлагаар, Байгаль Орчин Аялал Жуулчлалын Яам, Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо, Дэлхийн Салхины Эрчим Хүчний Зөвлөл (GWEC), Даян Дэлхийн Ногоон Хөгжлийн Байгууллага (GGGI), Даян дэлхийн байгаль орчин стратеги судлалын хүрээлэн (IGES) –уудын дэмжлэгтэйгээр “ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧУУЛГАН” –ыг 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдөр Улаанбаатар хотноо зохион байгуулахаар болоод байна.

Үндэслэл

 

Сүүлийн 100 жилд аж үйлдвэржилтийн хурдацтай хөгжлийн нөлөөгөөр уур амьсгалын өөрчлөлт эрчимтэй явагдаж, агаарын температур 0.75 градусаар нэмэгдээд байна. Ямарваа арга хэмжээ авахгүй бол 2030 он гэхэд агаарын дундаж температур 4 градусаар нэмэгдэж, улмаар Хойд мөсөн далай хайлан, 760 сая гаруй хүний амьдрах орон байр усанд автах, уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй элдэв шинэ төрлийн өвчлөлүүд үүсэх нөхцөл бүрдээд байгааг судлаачид тогтоожээ.

Иймд, 2015 онд агаарын температурын өсөлтийг 1.5 хэмээр хязгаарлаж, 2 хэмээс доош барих зорилтод хүрэхийн тулд Парис хотноо болсон НҮБ-ын уур амьсгалын суурь конвенц (НҮБУАӨСК)-ийн Талуудын 21 дүгээр бага хуралд (COP 21)-аар  дэлхийн 196 орны 50 мянган төлөөлөгчид чуулж, сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжлийг эрчимтэйгээр дэмжиж ажиллахаа албан ёсоор мэдэгдсэн. Үүний үр дүнд 2018 он гэхэд дэлхийн 146 улс сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөрөө боловсруулж, даруй 57 улс 2050 он гэхэд эрчим хүчний нийт хэрэглээгээ 100 хувь сэргээгдэх эрчим хүчээр хангах зорилтыг дэвшүүлээд байна. Улмаар,дэлхийн нийт эрчим хүчний хангамжийн 26.5 хувийг сэргээгдэх эрчим хүчнээс үйлдвэрлэсэн нь өмнөх онтой харьцуулахад 7.2 хувиар өсчээ.

Монгол улс бол сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх арвин их нөөцтэй бөгөөд зөвхөн нарны болон салхины эрчим хүчинд түшиглэсэн эрчим хүчний боломжит үйлдвэрлэлийн хэмжээ нь дотоодын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнээс 2000 дахин их, БНХАУ-ын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнээс 2.4 дахин их юм. Энэ нь Монгол улсад сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх нөөц боломж их байгааг харуулж тодорхой харуулж байна.

Сүүлийн жилүүдэд дэлхий даяарх сэргээгдэх эрчим хүч хурдацтай хөгжил Монгол улсад ч нөлөөгөө үзүүлж, дотоодын нийт эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадлын 20 хувийг 2020 он гэхэд сэргээгдэх эрчим хүч эзлэх боломж бүрдээд байна. Гэвч энэ нь нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн ердөө 10 хувийг л эзлэх төлөвтэй.

Иймд олон улсын хэмжээний чуулган зохион байгуулах замаар дэлхий дахин дахь сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлж буй туршлагыг судлах, дэвшилтэт технологийг нутагшуулах, Монгол улсад сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй хүндрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэх гарцыг эрэлхийлэх нь зүйтэй гэж үзэв.

 

Хэлэлцэх асуудлууд

 • Дэлхийн эрчим хүчний чиг хандлага ба Монгол улсын боломж
 • Парисын гэрээний хэрэгжилт
 • Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх бодлогын орчин
 • Бүс нутгийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа
 • Алслагдсан бүс нутгийг сэргээгдэх эрчим хүчинд түшиглэн цахилгаанаар хангах
 • Газрын гүний дулааны хөгжүүлэх
 • Хот, суурин газрын хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах
 • Уул уурхайн хэрэглээнд сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх
 • Нэгдсэн сүлжээнд холбогдох ажиллах нөөцлүүрийн технологи
 • Хог хаягдлаас эрчим хүч гаргах авах
 • Монгол улсад ухаалаг сүлжээ байгуулах боломж, шийдэл
 • Монгол улсын сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын хөрөнгө оруулалтын орчин

Зорилго, Ач Холбогдол

Дэлхийн улс орнууд уламжлалт эрчим хүчний технологиос татгалзаж, байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, нүүрстөрөгчийн ялгарлын бууралттай эрчим хүчний технологи руу үе шаттайгаар шилжсээр байна.

Иймд Чуулганы тэргүүн зорилго нь эрчим хүчний салбараас байгаль орчинд нөлөөлж буй нөлөөллийг бууруулахад олон улсад нэвтрүүлж буй туршлага, дэвшилтэт технологийг танилцуулах, түүнийг Монгол улсад нутагшуулах замаар “Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэстний байгууллагын суурь конвенцийн Парисын хэлэлцээр”-т өгсөн Монгол улсын амлалтыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм. Мөн чуулганы хуралдаанд эрчим хүчний салбарын олон улсын түвшний компани, экспертүүд хүрэлцэн ирэх нь цаашид Монгол улсад дэвшилтэт технологид суурилсан шинэ эрчим хүчний салбарыг хөгжүүлэх бизнесийн болоод бусад олон талт хамтын ажиллагаануудыг өргөжүүлэхэд чухал хувь нэмэр болно.

“Олон улсын шинэ эрчим хүчний чуулган” –д олон улсын нэр хүндтэй 100 орчим экспертүүд болон Монгол улсын Төрийн байгууллага, Хувийн хэвшил, олон улсын байгууллага, Төрийн бус байгууллагын төлөөллөөс бүрдсэн гадаад, дотоодын 600 гаруй зочид, төлөөлөгчид оролцоно.

Хөтөлбөр

08:30

БҮРТГЭЛ

09:00

ЧУУЛГАНЫ НЭЭЛТ

 

У. ХҮРЭЛСҮХ

 

Монгол улсын Ерөнхий сайд (ТВС)

 

Н. ЦЭРЭНБАТ

 

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны сайд (ТВС)

 

А. ТЛЕЙХАН

 

Эрчим хүчний зохицуулах хорооны дарга

 

 

ХУРАЛДААН I: НОГООН БОДЛОГО

 

09:20-09:35

ҮНДЭСНИЙ ТОДОРХОЙЛСОН ХУВЬ НЭМЭР

 

Др. З. Батжаргал, Уур амьсгалын өөрчлөлтийн Тусгай элч

09:35-09:50

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧ

 

М. Тэмүүлэн, Даян дэлхийн байгаль орчны стратеги судлалын хүрээлэнгийн судлаач

09:50 – 10:05

НОГООН САНХҮҮЖИЛТ

 

Г. Туул, Хас Банкны Эко банкны Захирал

10:05 – 10:45

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Модератор:

П. ТОВУУДОРЖ

Дэлхийн эрчим хүчний зөвлөлийн Монгол дах гишүүн хорооны Удирдах зөвлөлийн дарга

Хэлэлцүүлэгчид:

Д. БАССАЙХАН

Зохицуулагч, Эрчим хүчний зохицуулах хороо

Т. БУЛГАН

Ногоон хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга, БОАЖЯ

ФЕНГ ЖАО

Дэлхийн салхины эрчим хүчний зөвлөлийн Стратеги хариуцсан захирал

ФИЛИПП МЭРЛИН

Франц улсаас Монгол улсад суугаа Элчин сайд

КЕНТАРО ТАКАХАШИ

Даян дэлхийн байгаль орчин стратеги судлалын хүрээлэнгийн УАӨ эрчим хүчний хэлтсийн хөтөлбөр хариуцсан менежер (IGES)

РОМАЙН БРИЕ

Даян дэлхийн ногоон хөгжлийн байгууллагын Монгол дах суурин төлөөлөгч

 

 

Хэлэлцэх асуудлууд:

 • Монгол улс дах Парисын хэлэлцээрийн хэрэгжилт, гарч буй үр дүн
 • Дэлхийн эрчим хүчний шилжилт, бодлогын өөрчлөлтүүд;
 • Эрчим хүчний салбар дахь хөрөнгө оруулалтын бодлого;
 • Монгол улс нүүрсний цахилгаан станцыг халж чадах уу?

    10:45 – 10:50

 

Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, шийдэл (Модератор)

10:50 – 10:55

Говийн Цэвэр Эрчим Хүч Нэгдлийн Хамтарсан Уриалгад гарын үсэг зурах ёслол

10:55 – 11:15

КОФЕ ЗАВСАРЛАГА (GGGI Side Event)

 

 

ХУРАЛДААН II: НОГООН ХОТЖИЛТ

11:15 – 12:40

JCM SIDE EVENT (5 давхар, Сөүл танхим)

11:15 – 11:30

УХААЛАГ ХОТ

 

С. Эрдэмбаяр, АВВ группын Монгол дахь Төлөөлөгчийн газрын Дарга

11:30 – 11:45

ХОГ ХАЯГДЛААС ЭРЧИМ ХҮЧ ҮЙЛДВЭРЛЭХ БОЛОМЖ

 

Тони Н Фидди, Наанаво группын Дэд Ерөнхийлөгч

11:45 – 12:00

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ҮР АШГИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ХАЛААЛТЫН ТӨХӨӨРӨМЖ

 

Ж. Хуягбаатар, Ультрасоник ХХК-ийн Ерөнхий инженер

12:00 – 12:40

 

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Модератор:

Э. БАТТУЛГА

Нийслэлийн байгаль орчны газрын дарга

Хэлэлцүүлэгчид:

Ч. ӨНӨРЦЭЦЭГ

Эрчим хүчний зохицуулах хороо, Ахлах мэргэжилтэн

ТОНИ ФИДДИ

Нааново группын Дэд Ерөнхийлөгч

М. НАРАНБАТ

Техник технологи, шинэчлэлтийн хэлтсийн дарга, Диспетчерийн үндэсний төв

С. ЭРДЭМБАЯР

АВВ группын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын дарга

 

Ж. ЗОЛЖАРГАЛ

“Улаанбаатар хотын ногоон хөгжлийн хөтөлбөр” төслийн Техникийн зөвлөх

 

 

Хэлэлцэх асуудлууд:

 • Хотын агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах эрчим хүчний шийдлүүд;
 • Нүүрсийг орлуулан өрхийн дулаан хангамжийг шийдвэрлэх боломж;
 • Ногоон хотыг байгуулахад 5 жилийн дотор бид юу хийж чадах вэ?

12:40 – 12:45

Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, шийдэл (Модератор)

12:45 – 14:05

ҮДИЙН ЗООГ

 

ХУРАЛДААН III: НОГООН ТЕХНОЛОГИ

14:05 – 14:20

УХААЛАГ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ ШИЙДЭЛ

 

Абхиманью Саху, Шнайдер Электрик Азийн бүс хариуцсан бизнес хөгжлийн захирал

14:20 – 14:35

УУЛ УУРХАЙН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШИЙДЭЛ

 

Ч. Баярхүү, Акуо энержи компанийн бүсийн захирал

14:35 – 14:50

ХҮЙТЭН ЦАГ УУРТАЙ ГАЗРЫН САЛХИН ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭ

 

Ц. Сүхбаатар, Клин Энержи ХХК-ны Гүйцэтгэх захирал

14:50 – 15:05

ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ ДЭХ ДУЛААНЫ НАСОСНЫ ЧИГ ХАНДЛАГА

 

Б. Мөнхбаяр, Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийн газрын захирал, Ультрасоник ХХК

15:05 – 16:30

НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Модератор:

Ж. ОСГОНБААТАР

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны Ерөнхийлөгч

Хэлэлцүүлэгчид:

Д. ЧИМЭДДОРЖ

Эрдэнэс Монгол ХХК-ий Бизнес, Стратегийн газрын захирал

Б. БААТАР

Диспетчерийн үндэсний төвийн Тэргүүн Дэд Захирал Ерөнхий диспетчер

Л. БАЯСГАЛАНТӨГС

ХБНГУ-ын Хелмут-Шмидтийн их сургуулийн Тэнхмийн эрхлэгч

Др. Г. ЁНДОНГОМБО

Эрчмийн аж үйлдвэрийн нийгэмлэгийн Ерөнхий захирал

С. ТӨМӨРХҮҮ

Монгол улсын Зөвлөх инженер

Э. ОРЧЛОН

Гүйцэтгэх захирал,

Клин Энержи Ази ХХК

 

 

Хэлэлцэх асуудлууд:

 • Системийн найдвартай ажиллагааг хангах технологийн шийдлүүд;
 • Техникийн дүрэм, журмуудыг шинэчлэх хэрэгцээ, шаардлага, хийгдэж буй ажлууд;
 • Уул уурхайн эрчим хүчний шийдлүүд
  ;
 • Монгол улсын эрчим хүчний системийн хүндрэлтэй байдлыг ойрын 5 жилд шийдвэрлэх боломж, гарц;

16:30 – 16:35

Хэлэлцүүлгийн дүгнэлт, шийдэл (Модератор)

16:35

ХААЛТ

 

Модераторууд

Хэлэлцүүлэгчид

Илтгэгчид

Чуулганд хэрхэн оролцох вэ?

                                   

Чуулганы бүртгэл БҮРТГЭЛИЙН ФОРМ бөглөж, төлбөр төлөгдсний дараа баталгаажих ба бид таны холбогдох утасны дугаар эсвэл и-мейл хаягаар мэдэгдэх болно.

 

 

Хамтын ажиллагаа

 

Бүртгэл 

Утас: 80044850

И-мэйл: info@mria.mn

Хамтын ажиллагаа

Утас: 88084850

И-мэйл:  secretary@mria.mn

 

Хурал хаана болох вэ?

 2019 оны 5 дугаар сарын 23, 08:30 

Корпорэйт зочид буудлын Хурлын танхим

Бүүт гаргах

3х3 болон 3х6 хэмжээтэй бүүтнээс сонгон бараа бүтээгдэхүүн, технологи, байгууллагын танилцуулга, мэдээлэл зэргийг танилцуулах боломжтой. /Зөвхөн ивээн тэтгэгч байгууллагууд бүүт гаргах боломжтой.