card
Блокын гарчиг / img

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны хамт олон

Рагчаагийн БАДАМДАМДИН

Рагчаагийн БАДАМДАМДИН

Удирдах зөвлөлийн дарга

chairman@mria.mn

Р. Бадамдамдин нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоог үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш одоог хүртэл ажиллаж байна.

Жамбалжамцын ОСГОНБААТАР

Жамбалжамцын ОСГОНБААТАР

Ерөнхийлөгч

president@mria.mn

Монгол улсын зөвлөх инженер Ж. Осгонбаатар нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоог үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш одоог хүртэл ажиллаж байна.

Банзрагчийн Хүрэлбат

Банзрагчийн Хүрэлбат

Зөвлөх

khurelbat@mria.mn

Б. Хүрэлбат нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 2020 оноос хойш ажиллаж байна.

Энхмэндийн МЯГМАРДОРЖ

Энхмэндийн МЯГМАРДОРЖ

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга

secretary@mria.mn

Э. Мягмардорж нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоог үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш одоог хүртэл ажиллаж байна.

ЭРДЭНЭБАЯРЫН ХАЛИУНАА

ЭРДЭНЭБАЯРЫН ХАЛИУНАА

Төслийн мэргэжилтэн

researcher@mria.mn

Э. Халиунаа нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 2020 оноос эхлэн одоог хүртэл ажиллаж байна.

ТӨМӨРБААТАРЫН ХУЛАН

ТӨМӨРБААТАРЫН ХУЛАН

Гишүүнчлэл, Хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн

info@mria.mn

Т. Хулан нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 2022 оноос эхлэн одоог хүртэл ажиллаж байна.

КАДИРБЕКИЙН АЙБОТА

КАДИРБЕКИЙН АЙБОТА

Судлаач, Хөтөлбөрийн туслах мэргэжилтэн

researcher@mria.mn

К. Айбота нь Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоонд 2022 оноос эхлэн одоог хүртэл ажиллаж байна.