Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэгчдийн холбооноос жил болгон зохион байгуулагддаг "Олон Улсын Шинэ Эрчим Хүчний Чуулган" уулзалт 2023 оны 9 сарын 28-29нд "Эрчим хүчний засаглал" сэдэвтэйгээр зохион байгуулагдана.

Чуулганы зорилго : Монгол улсын эрчим хүчний салбарын цаашдын хөгжлийг хурдасгах, эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой, бие даасан, шинэ технологийг нэвтрүүлсэн, байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний эх үүсгүүрийг дэмжиж, эрчим хүчний шилжилтийг хурдасгах зорилгоор эрчим хүчний засаглалыг сайжруулж цаашлаад эрчим хүчний ухаалаг хэрэглээ, хэмнэлтийг бий болгох, ард иргэдийг мэдлэгжүүлж, шинэ техник технологи инновацыг нэвтрүүлэх.

Үүнтэй холбогдуулан чуулганы бүртгэл эхэлж байна.

Бүртгэлийн линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOP0DlhHqv3tq0UhYMxBLfbQncin5g1xSZSCIibeiPOVyACg/viewform?fbclid=IwAR1KXhoUkbGJbyYNKSf6lsG-keJDDrdT0u9PecCpIdtSzino4OY2u2l-nbo

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг :

www.ines.mn