card

2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

"Олон улсын шинэ эрчим хүчний чуулган 2022" зохион байгууллаа.

 

 

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг "Олон улсын шинэ эрчим хүчний чуулган" уулзалт 2022 оны 9 сарын 28-29нд Корпорэйт Конвейшн Центр-т “Эрчим хүчний шилжилт сэдэвтэйгээр амжилттай зохион байгуулагдлаа. Дэлгэрэнгүй 

              

"Монгол улсын эрчим хүчний засаглал" хөтөлбөр

 

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (USAID)-ын санхүүжилтээр "Монгол улсын эрчим хүчний засаглал" хөтөлбөрийг 2022 оны 5 дугаар сараас эхлэн хэрэгжүүлж эхэллээ.   Дэлгэрэнгүй

"Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Төв азийн орнуудын ногоон санал санаачлага" сэдэвт олон улсын хуралд оролцлоо.

 

 

Узбекистан улсын нийслэл Ташкент хотноо болсон "Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахад Төв азийн орнуудын ногоон санал санаачлага" сэдэвт олон улсын хурал 10 сарын 18,19-ний өдрүүдэд боллоо.  Дэлгэрэнгүй

"Монголын нар, салхины сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах" судалгааны ажил эхэллээ.

 

 

НҮБ-ын 5 байгууллага хооронд хамтарсан PAGE (Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэл) хөтөлбөрийн хүрээнд "Монголын нар, салхины сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэлийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах" төслийн эхлэлийн хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа. 

Энэхүү судалгааны ажилд Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо хамтран ажиллаж байна. 

"Networking event зохион байгууллаа"

 

Манай холбоо нь гишүүн байгууллага болох Хуавэй Техноложи ХХК-тай хамтран холбооны гишүүдээ хамруулан "Networking event" зохион байгууллаа.

Энэхүү эвентээр оролцогчид Хуавэй Техноложи ХХК-ийн дижитал эрчим хүчний салбартай танилцаж, саналаа солилцлоо.

"Азийн Хөгжлийн банк өөрсдийн хөрөнгө оруулалтын талаар танилцуулга хийлээ"

 

 

Азийн Хөгжлийн банкны төлөөллүүд Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны удирдлагуудтай уулзаж үйл ажиллагаатай нь танилцлаа. Дэлгэрэнгүй

"Монголын амины орон сууцны инноваци хөгжлийн төвтэй хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурлаа"

 

 

Монголын амины орон сууцны инновац хөгжлийн төв нь СЭХҮХ ТББ-тэй хамтран ажиллахаар боллоо. Дэлгэрэнгүй

 

 

"Ногоон барилгын боломж, шийдэл 2022 арга хэмжээнд оролцлоо"

 

 

Амины орон сууцны инноваци хөгжлийн төвөөс Хас банктай хамтран зохион байгуулсан "Ногоон барилгын боломж, шийдэл 2022" арга хэмжээнд манай холбоо дэмжигч байгууллагаар оролцож сэргээгдэх эрчим хүч ба ногоон барилга сэдвийн хүрээнд танилцуулга хийлээ. Дэлгэрэнгүй   

"Хойд өмнөд азийн бүсийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа ба харилцаа холбоо форумд оролцлоо"

 

 

Манай холбоо UNESCAP-ын зохион байгуулсан "Хойд Өмнөд Азийн бүсийн эрчим хүчний хамтын ажиллагаа ба харилцаа холбоо" форумд 2022 оны 12 сарын 14-ний өдөр онлайнаар оролцлоо. Дэлгэрэнгүй