card

2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

Хэнтий аймгийн хилийн заставыг цахилгаан эрчим хүчээр хангах төсөл

 

Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо нь Хил хамгаалах ерөнхий газар газар болон Мобиком Корпораци ХХК-тай байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд Хэнтий аймгийн нутаг дэвсгэрт байрлах хилийн заставыг дизель эх үүсвэр ашиглан цахилгаан эрчим хүчээр хангах төслийг амжилттай хэрэгжүүллээ. Дэлгэрэнгүй                                                                                                            

"Тендерийн эрх зүйн орчин, маргаанд оролцох" онлайн сургалт

 

"Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо" нь SnowHill Consultancy LLP -тай хамтран холбооны гишүүн байгууллагуудад зориулсан "Тендерийн эрх зүйн орчин, маргаанд оролцох" онлайн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.