card

Вестас бол зөвхөн салхины эрчим хүчний чиглэлээр дагнасан цорын ганц олон улсын эрчим хүчний компани юм. Хэрэглэгчдийнхээ бизнес кэйсийг сайжруулах эрчим хүчний өртөгийг бууруулах боломж олгодог.
Вестас нь эрчим хүчний бие даасан байдалд хамгийн үр дүнтэй шийдлийг үйлчлүүлэгчиддээ санал болгож нягт хамтран ажилладаг. Манай гол үйл ажиллагаа бол салхин цахилгаан станцийг хөгжүүлэх, үйлдвэрлэх, борлуулах, засвар үйлчилгээ хийх явдал юм.