card

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ

БҮРТГҮҮЛЭХ

Мэргэшүүлэх сургалт

Сургалтын зорилго

Монгол улсад 1960 оноос эхлэн эрчим хүчний салбарын мэргэжилтнүүдийг бэлдэж эхэлсэн бөгөөд сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын мэргэжилтнүүдийг 2005 оноос хойш Улсын томоохон их дээд сургуулиуд бэлтгэж байна. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн өнөөгийн байдал, мөрдөгдөж буй хууль дүрэм, нэгдсэн сүлжээний дүрэм, диспетчерийн талаар зохих мэдлэгтэй, эрчим хүч үйлдвэрлэгч станц, аж ахуйн нэгжид шууд ажиллах боловсон хүчнийг бэлтгэх, давтан сургах, чадавхжуулах зорилго дор "Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны дэргэдэх сургалтын төв" тус МЭРГЭШҮҮЛЭХ сургалтыг зохион байгуулж байна. 

 

Сургалтын хамрах хүрээ

Эрчим хүч, сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт ажилладаг, ажиллах сонирхолтой, мэргэжлийн ур чадвараа дээшлүүлэх, эрчим хүчний сүүлийн үеийн технологийг судлах зорилготой бакалавр болон түүнээс дээш мэргэжлийн зэрэгтэй хүмүүст СЭХҮХ-ээс зохион байгуулж буй мэргэшүүлэх сургалт зориулагдсан.

Оролцогч талууд
Хүрэх үр дүн

Сургалтанд хамрагдснаар тус салбарт ажиллах ажиллагсадыг онол ба дадлын хүрээнд чанартай бэлдэж мэргэжлийн стандартад нийцсэн QR code бүхий  "Чадамжийн гэрчилгээ"-г Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас, Нэгдсэн сүлжээнд ажиллах "Шуурхай ажиллагааны эрх"-ийг Диспетчерийн үндэсний төв ХХК-аас, мөн "Группын эрх"-ийг Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК-аас тус тус олгоно. 

Сургалтын хөтөлбөр

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ

Хамтран зохион байгуулагчид

  • ДИСПЕТЧЕРИЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ ХХК
  • ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ СҮЛЖЭЭ ТӨХК