card

Дэлхийн нийт нүүрсний хэрэглээ хамгийн дээд хэмжээнд хүрчээ.

Дэлхийн нийт нүүрсний хэрэглээ 8 тэрбум тонн болж хамгийн дээд хэмжээндээ хүрнэ гэж Олон Улсын Эрчим Хүчний агентлагаас мэдээллэлээ.

Доорх графикаас харахад нүүрсний хэрэглээ БНХАУ-д их байгаа ба энэ нь нийт хэрэглээний 53 хувийг эзэлж байна.

                 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

https://www.iea.org/news/the-world-s-coal-consumption-is-set-to-reach-a-new-high-in-2022-as-the-energy-crisis-shakes-markets?fbclid=IwAR3PPohTWcLuHtfsU2SnKrd-pGTt_umXcUTBEtYUY_XLXKwolpZGko9wytE