card

Гишүүдэд зориулсан ажлын төлөвлөгөө

2020 он хүртэлх сар бүрийн хувиарт гишүүн байгууллагууд санал оруулах боломжтой.

ЕСДҮГЭЭР САР

Sunday

Monday Tuesday Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

3

Уул уурхайн технологийн хөгжил 

Евро Хан ХХК семинар 

4

5

6

7

MRIA Монхорус уулзалт

9

10

MRIA Schneider electric уулзалт

11

Английн элчин сайдын яамны уулзалт

12

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

MRIA Applus and Austcham уулзалт

13

14

15

16

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

26

Нээлттэй хаалганы өдөр

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

Global Renewable energy trend CHINA

27

Сар бүрийн УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

Шнайдер Электрик Монголиа

28

29

30

 

 

 

 

 

АРАВДУГААР САР

Sunday

Monday Tuesday Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

1

2

3

“Монгол-Японы Бизнес эрхлэгчдийг холбох B2B уулзалт”

дэлгэрэгүй

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

4

“Хамтарсан Кредит Олгох Механизмын чадавхийг бэхжүүлэх” сэдэвт хагас өдрийн семинар

70000753

5

6

7

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

8

9

10

 

11

12

13

14

15

16

17

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

18

19

20

21

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

RE Investment summit

CHINA WIND POWER 2019 Beijing

22 

CHINA WIND POWER 2019 Beijing

23

CHINA WIND POWER 2019 Beijing

24

CHINA WIND POWER 2019 Beijing

25

 

26

27

28

29

Сар бүрийн УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ABB

30

31

ACES Wind Energy 

 

 

АРВАННЭГДҮГЭЭР САР 

Sunday

Monday Tuesday Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

 

 

 

 

 

1

ОЛОН УЛСЫН ШИНЭ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЧУУЛГАН 2020 мэдээлэл зарлах

2

3

4

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

5

6

7

 

8

9

10

11

12

13

14

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

15

16

17

18

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

 

19 

20

21

 

22

 

 

23

24

25

26

27

Монгол бахархлын өдөр

28

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

29

Сар бүрийн УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

/Ultrasonic & TDBM /

30

АРВАНХОЁРДУГААР САР

Sunday

Monday Tuesday Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

1

2

3

4

5

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

6

7

8

9

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

10

11

12

Холбооны шинэ жилийн цэнгүүн

13

14

15

16

17

18

19

Сошиалд ГБ-н мэдээлэл

20

21

22

23

Сошиалд СЭХ-ний ОУ-н мэдээлэл оруулах  

24

25

26

27

Сар бүрийн УУЛЗАЛТ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

28

29

Үндэсний эрх чөлөөний өдөр

30

31