card

Монхорус интернэшнл ХХК

www.monhorus.com

Монхорус Интернэйшнл ХХК FG Wilson генераторуудтай хамааралтай бүхий л үйлчилгээг санал болгодог бөгөөд үүнд шинж чанарын тодорхойлолт, суурилуулалтаас эхлээд FG Wilson генераторын оргиналь сэлбэг, худалдааны дараах засвар үйлчилгээ хүртэлх бүгд орно.

Oнцгой шаардлагатай тохиолдолд өөрсдийн бүтээгдэхүүнээ уулзалт хийн санал болгодог. Анхан шатны шийдлээс авхуулаад суурилуулалт, туршилт тохируулга хүртлэх бүхий л үйлчилгээг хийдэг . Мөн хэрэглэчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн техникийн шийдлийг гаргаж үйлчилдэг.

Дизель генераторын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн манай баг танд шаардлагатай эрчим хүчний хэрэглээгээ хангах баталгаа болж тусламж зөвөлгөө өгнө.