card

Каркас зураг ХХК

Тус компани нь 1989 онд байгуулагдсан барилгын иж бүрэн зураг төсөл боловсруулдаг ууган компаниудын нэг юм.

Уг компани нь хувийн хэвшил, төрийн болон гадаадын байгууллагуудтай хамтран хийт 300 гаруй төслүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж, Улаанбаатар хот, орон нутгуудад  "Каркас зураг" ХХК -ын боловсруулсан зураг төслүүдээр орон сууцны хороолол, хотхон, эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг, зочид буудал, үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламжууд сүндэрлэн боссоор байна.

Барилга байгууламжийн зураг төсөл хот төлөвлөлт, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, архитектур, орон зайн төлөвлөлт, барилгын бүтээц, хийц, цахилгаан хангамж, холбоо дохиолол, автоматик, цэвэр бохир ус, гадна дотор инженерийн шугам сүлжээ, төсөв тооцоо, зөвлөх үйлчилгээ, хяналт, аюулгүй ажиллагаа зэрэг иж бүрэн зураг төслийг хийж гүйцэтгэж байна.

Каркас зураг ХХК-ын боловсруулсан барилгын зураг төслүүдээс