card

КЛИН ЭНЕРЖИ ХХК

WWW.CLEANENERGY.MN

Клин Энержи ХХК нь 2004 онд байгуулагдсан. Монголын анхны хувийн хөрөнгө оруулалттай сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр болох Салхит салхин цахилгаан станц (ССЦС)-ыг барьж ашиглалтанд оруулсан сэргээгдэх эрчим хүчний компани юм.

2014 оны байдлаар ТБЭХС-д 174 сая кВтц эрчим хүч үйлдвэрлэсэн нь:
Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний 3%-ийг э
Ойролцоогоор 80,000 гаруй айл өрхийн жилийн цахилгааны хэрэглээ хангаж байна

Жилд 122 мянган тонн түүхий нүүрс хэмнэнэ

Жилд 1.6 сая тонн цэвэр усны хэрэглээг бууруулдаг

Хүлэмжийн хийн ялгарлыг жилд 180 мянган тонноор бууруулдаг