card

BASF батарейн танилцуулга боллоо

Манай холбооны гишүүн байгууллага Сол Инвиктус компани BASF Stationary Energy Storage компанитай хамтран NaS (Sodium-sulfur) батарейн технологийн танилцуулах семинарыг зохион байгууллаа.

Танилцуулгыг BASF Stationary Energy Storage компанийн Азийн бүсийн борлуулалт хариуцсан захирал Доктор Хан Ю хийсэн бөгөөд тус технологи нь Монгол Улсын цаг агаарын нөхцөл байдалд тохирсон, аюулгүй ажиллагаа хамгийн сайн, Монгол Улсад нэвтэрсэн (Улиастай хотод 3.6МW) технологи гэдгээрээ онцлог юм.

 Байгууллагатай танилцах: https://www.facebook.com/solinvictusco