card

2018 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

Хог хаягдлаас цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх төслийн хамтрагч

 

Их Британи улсын компани Улаанбаатар хот орчимд "Хог хаягдал боловсруулан эрчим хүч үйлдвэрлэх" төслийг хэрэгжүүлэхэд Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбоо (MRIA)- той хамтран ажиллахаар 2018 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдөр гэрээнд гарын үсэг зурав.                                                                                                        

Эрдэм шинжилгээний бага хурал

 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний 9-р форумын хүрээнд  "Эрдэм шинжилгээний бага хурал"-ыг зохион байгууллаа. Ингэхдээ МУИС болон ШУТИС-ийн бакалавр, магистрант оюутнууд оролцсон.