card

Эрчим хүчний хэмнэлттэй амины орон сууцны сургалт

ШУТИС-БАС, Монголын амины орон сууцны инновац хөгжлийн төв хамтран эрчим хүчний хэмнэлттэй, хүлэмжийн хийг бууруулсан ногоон амины орон сууцыг хөгжүүлэх чиглэлээр барилгын салбарт ур чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэх, бүртгэлжүүлэх, эрчим хүчний хэмнэлтэт амины орон сууцыг олон улсын түвшинд хүргэх зорилготой юм байна.

Энэ сургалтын хүрээнд Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооноос Сэргээгдэх эрчим хүчийг амины орон сууцанд ашиглах нь сэдвээр сургалт зохион байгууллаа.

  Амины орон сууц инноваци хөгжлийн төв:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100075747620769

https://aoc.mn/