card

Эн-Ар-Жи систем компаны хэмжилтийн цогц багаж хэрэгслүүд нь сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хамгийн өргөн хэрэглэгддэг багаж хэрэгслүүдийг 30 гаруй жилийн турш үйлдвэрлэсэн туршлагатай юм. Тус компани таньд шаардагдах мэдээлэл, хэрэгцээтэй нар салхины хэмжилтийн мэдээллүүдийг цуглуулахад гол түнш болон ажиллах болно.