Компани: ENGIE

Вэбсайт: www.engie.com

Танилцуулга: ЭНЖИ групп нь цахилгаан эрчим хүч, байгалийн хийн үйлдвэрлэл, эрчим хүчний үйлчилгээний салбарт тэргүүлэгч компани бөгөөд эрчим хүч үйлдвэрлэхэд хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор, тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрийн ашиглалт болон тэдгээр нөөцийн зүй зохистой хэрэглээг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэн ажиллаж байна. 

Одоогоор 70 гаруй оронд салбар байгууллагатай бөгөөд 150 мянга орчим ажилтаны хамтаар үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол улсад нар, салхины эрчим хүч ба эрчим хүчний нөөцлүүрийн төсөл хэрэгжүүлж байна.