card

www.elclawoffice.mn

 Info@elclawoffice.mn

 

Өмгөөллийн И Эл Си ХХН нь 2000 оноос эхлэн 17 жилийн туршид тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа Монголын томоохон хуулийн фирмийн нэг бөгөөд хуульч, эрх зүйчдээс бүрдсэн 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Бидний зорилго найдвартай хамтын ажиллагааны хүрээнд үйлчлүүлэгч бүрийнхээ эрх ашгийг хамгаалах хууль зүйн цогц үйлчилгээг ёс зүйтэйгээр хүргэж, нийгэмд шударга ёсыг тогтооход хувь нэмрээ оруулахад оршдог.