Сургалтын хөтөлбөр

Сургалтын хөтөлбөр

"Сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэгчдийн холбооны дэргэдэх сургалтын төв" нь СЭХ-ын станцууд, төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд болон цаашид шинээр ашиглалтанд орох төслүүдэд ажиллах чадварлаг боловсон хүчинг бэлтгэж байна.

Тус салбарт ажиллах ажиллагсадыг онол ба дадлын хүрээнд чанартай бэлдэж Монгол улсын аль ч сэргээгдэх эрчим хүчний станцад хүлээн зөвшөөрөгдөх "ЧАДАМЖИЙН ҮНЭМЛЭХ"-ийг олгоно. 

 

 

Хөтөлбөрийн дэлгэрэнгүй