Мэргэшүүлэх сургалт

Мэргэшүүлэх сургалтанд бүртгүүлэх

Сургалтанд сэргээгдэх эрчим хүч, эрчим хүчний чиглэлээр их, дээд сургууль, коллеж төгссөн эсвэл тус салбарт ажиллаж байсан туршлагатай хүмүүс хамрагдана.

Сургалт нь жилд 2 удаа 20-30 хүний анги дүүргэлттэйгээр зохион байгуулагдах ба сургалт эхлэхээс 7 хоногийн өмнө доор дурдсан материалуудыг бүрдүүлэн researcher@mria.mn хаяг руу илгээсэн байна. 

  • Анкет бөглөх
  • Бакалаврын дипломны хуулбар
  • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Төлбөр төлсөн баримт
    • 00 00 00 00 00  дансанд тушаах (Гүйлгээний утга дээр өөрийн нэр, РД-ээ бичнэ үү.)